Opleiding met baangarantie tot Allround Begeleider

Diploma Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen (Activiteitenbegeleiding/ Woonbegeleiding)
Opleiding locaties: Landelijk, aangeboden door ‘Van Leren naar Werken’
Wijze van onderricht: Schriftelijk en mondeling (combinatie) Dag / Avond Dag.
Maximale studiebelasting per week incl. lesuren 32 - 40 uur per week.
Opleidingsduur (theorie en beroepspraktijkvorming): 40 weken.
Dienstverband: na afronding opleiding.
Soort dienstverband: minimaal 6 maanden/ maximaal 40 uur per week met uitzicht op vast dienstverband. Parttime werken mogelijk.
Salaris per maand: volgens CAO + toeslagen Begeleiding.

Algemene omschrijving functie

Als Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen ben je werkzaam in instellingen die hulp bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd aan cliënten die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren in de samenleving.

De instellingen bieden intramurale, semimurale of ambulante zorg- en dienstverlening.

De Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen is bijvoorbeeld werkzaam als woonbegeleider in een verslavingskliniek, in opvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang of in een psychiatrische kliniek. De Persoonlijk Begeleider kan ook werkzaam zijn als activiteitenbegeleider in een activiteitencentrum voor dagbesteding, een welzijnsinstelling, een sociale werkplaats, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting, een verpleeghuis of een asielzoekerscentrum. De medewerker volwassenenwerk werkt vooral met cliënten met een psychosociale of gedragsproblematiek en met ouderen. De Persoonlijk Begeleider heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Je wisselt voortdurend van rol, afhankelijk van de soort begeleiding, die per context en per doelgroep verschilt. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden met betrekking tot verzorging, ondersteuning en begeleiding van de cliënt. Je handelt zelfstandig en stemt je handelen af met het (multidisciplinair) team of je leidinggevende. Wanneer nodig consulteer je deskundigen. Voor de uitvoering van (bepaalde) activiteiten schakel je zelfstandig anderen in en draag je zelf zorg voor de coördinatie van de activiteiten.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding bevat de volgende onderdelen:

 • individu en samenleving;
 • methodische vaardigheden;
 • sociale vaardigheden;
 • organisatorische vaardigheden;
 • professionaliteit en kwaliteitszorg;
 • mens, arbeid en samenleving;
 • Engels;
 • verzorgen;
 • begeleiden SPW;
 • persoonlijke Begeleiding;
 • beroepspraktijkvorming.

Begeleiding tijdens de opleiding:

Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door een leercoach. De cursist studeert thuis en is daarnaast één dag per week aanwezig op een locatie in de regio, om onder begeleiding van de leercoach te studeren. De leercoach kijkt huiswerk na, corrigeert en voorziet huiswerk van commentaar en aanwijzingen. Op de praktijkplaats wordt de cursist begeleid door een praktijkbegeleider van het praktijkbedrijf. De praktijkbegeleider bespreekt en beoordeelt samen met de leercoach de praktijkopdrachten van de cursist.

Beroepspraktijkvorming (stage):

Bij de start aan het theoriedeel van de opleiding wordt de cursist door een coach begeleid naar een praktijkplaats bij één van de samenwerkende werkgevers. De praktijkstage vindt plaats aan de hand van een praktijkwerkboek, waarin opdrachten zijn opgenomen. De praktijkbegeleider bespreekt de opdrachten met de cursist tijdens een praktijkbespreking. In het praktijkwerkboek is alle relevante informatie over de stage opgenomen.

Toelatingseisen:

 • gemotiveerd zijn om zelfstandig te studeren
 • goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
 • geen specifieke vooropleiding vereist

Duur van de opleiding:

De opleiding duurt maximaal 12 maanden (40 weken). 1 dag per week naar school. Gedurende de gehele opleiding loopt de cursist minimaal 20 uur per week praktijkstage.

Examen:

Regelmatig is er de mogelijkheid om een examen af te leggen op een van de examenlocaties. Daarnaast dienen de praktijkopdrachten te worden beoordeeld door de praktijkbegeleider van het stagebedrijf in overeenstemming met de leercoach. Tevens zal een eindgesprek onderdeel uitmaken van het examentraject.

Diploma:

De opleiding is competentiegericht en wordt afgesloten met een erkend MBO diploma niveau 4.

Dienstverband:

Na afronding van de opleiding is de deelnemer gediplomeerd en in staat om zelfstandig te werken en kan dan in dienst treden bij één onze samenwerkende werkgevers in het werkveld. Wij begeleiden de deelnemer naar een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden/ maximaal 40 uur per week bij één van de samenwerkende werkgevers. Bij goed functioneren zal het dienstverband bij de werkgever verlengd worden. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.

Kosten per deelnemer:

Totale kosten opleidingstraject: € 6.475,- excl. BTW per deelnemer

 • Kennismaking met de deelnemer
 • Uitgebreide intake
 • Specialistische vakopleiding tot Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen (MBO niveau 4)
 • Begeleiding naar praktijkplaats
 • Theorie examens
 • Praktijkexamens
 • Boeken en schrijfmateriaal
 • Stagebegeleiding
 • Praktijkbegeleiding per kandidaat
 • Begeleiding en rapportage per kandidaat naar arbeidspositie
 • Begeleiding naar een arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding van minimaal 6 maanden/ maximaal 40 uur per week. Parttime mogelijkheden zijn bespreekbaar met de toekomstige werkgever.
 • Nazorg en begeleiding gedurende het dienstverband bij de werkgever.

Aanmelden:

Heeft u interesse en/ of vragen, neem dan contact op met de heer Tariq Faiq,
info@vanlerennaarwerken.nl of telefonisch 076-5212455.

We zien uw vragen en aanmeldingen graag tegemoet.